Hur jobbar ni med begreppet/processen ”Knowledge Management” inom er organisation eller på er arbetplats? Finns det någon struktur i arbetet och jobbar samtliga inblandade efter samma rutin och process eller är det kanske mer ostrukturerat och upp till var och en eller respektive team?

På min nuvarande arbetsplats har, av naturliga skäl, varit lite si så där med dokumentation (vi har varit och delvis fortfarande är en ”traditionell” IT-avdelning i många fall fortfarande) och överförande av kompetens och kunskap mellan individer är inte alltid en självklarhet.

Sedan ca 2 år tillbaka har jag jobbat för att avdelningen behövt ett verktyg för att kunna ta hand om all denna tysta goda kunskap som ändå finns och behövs för att vi som avdelning skall kunna göra ett fullgott arbete.

För mig själv handlar det initialt inte om ”how tos” och dokumentation i form av instruktioner ner på petitessnivå utan snarare om Vad, Varför och När – Lyckas vi förmedla detta på ett övergripande sätt i en god struktur så skapar vi både en förståelse för det vi gör, vi inkluderar alla kollegor (då de har möjlighet att läsa och ta till sig informationen på ett övergripande plan) och inte minst så får vi en spårbarhet i det vi gör och när vi förändrar våra komponenter, tjänster, arkitekturer osv… Tack vare detta kan vi också diskutera framtida funktioner, utmaningar, problem och idéer utifrån en gemensam grund och inte x antal separata grunder (dvs upp till var och en person).

För att kunna jobba med ”Knowledge Management” praktiskt med ett verktyg valde vi att börja använda en wiki, närmare bestämt ”dokuwiki”.

En wiki (uttal: /’viki/), från hawaiiska wiki, ’snabb’, är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningsförfaranden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

code